Брандирането на транспортни средства може да бъде цялостно или частично, а също така да се постигат различни въздействия в зависимост от използваните материали. Подходящи медии са PVC Cast фолио, перфо-фолио, ламинат. От изключително значение за дълготрайността на брандираните автомобили са вида на използваните материали и качеството на монтажа. Една от най-популярните услуги, част от цялостния брандинг и фирмена индентичност, е брандирането на автомобили с фолиа и ламинати.

Предлаганите от нас стикери и покрития за коли са издръжливи на слънчеви и UV лъчи, сняг, дъжд, почистване с авто-козметични препарати, чистене в автомивка и др.

Лекотоварните автомобили са все по-често използван начин за снабдяване на стоки. Почти всички фирми, които извършват търговска дейност разполагат с поне един лекотоварен автомобил. Ето защо брандирането именно на този тип превозни средства е най-масово разпространен, както с рекламна цел, така и с цел идентификация. Големите търговски компании, дистрибутори или спедитори създават цял корпоративен флийт, с който извършвайки доставки, демонстрират присъствие на пазара. От изключителна важност е качеството на изпълнение на рекламата, защото тя допълнително допринася за добрия имидж на компанията.