СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветените със светодиоди обемни букви става все по-популярно напоследък.
Основно предимства са:
• икономичност
• дълъг живот
(при качествен светодиоди и правилен монтаж)
• елегантност на тънките букви

65432112345

Неон и неонови реклами се прилагат както за външно, така и за вътрешнорекламно оформление.

При производството на неон Антекс реклама разчите на качествени материали , съобразени с наложените европейски стандарти за светеща реклама

1 2 3 4 5 6 7

 

ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Когато буквите са твърде големи, по-рентабилно е да се осветяват със стандартни луминесцентни лампи.
• производствената цена е много по-ниска
• подмяната е бърза и лесна
• яркостта на светене е най-голяма

1 2 3 4 5 6 7