Комплексното брандиране е най-употребяваната реклама при мащабни рекламни и промоционални кампании и се изразява в рекламното оформление на самите обекти с лого, продуктова реклама и рекламна визия на рекламодателя.

В брандирането могат да се използват различни видове материали и атрибути за оформление на големи площи от интериора и екстериора на обекта , като по този начин се постига цялостна фирмена идентичност.

Антекс Комерс проектира, произвежда и монтира не само рекламни, но и чисто информационни и/или декоративни елементи за интериора.