Антекс Комерс е специализирана в производството на серийни и уникални светещи табели за външно и вътрешно приложение.
В зависимост от нуждите на клиента ние предлагаме различни форми, материали, технологии. Целта ни винаги е оптимизирането на бюджета за максимален ефект.

Светещите табели са подходящи за всякакви обекти – магазини, банки, хотели, ресторанти и др. Според тяхното предназначение те са информационни, указателни, имиджови или такива, които рекламират продукти на фирмите.

При светещите рекламни табели няма стандарт а всяка табела би могла да се проектира специално за Вас.

Ние подхождаме строго индивидуално към  монтажа на всяка произведена от нас рекламна табела.

За дългият живот и безпроблемната работа на светещите реклами особено важно значение има качеството на вложените материали и правилният монтаж.

С дългогодишен опит и квалифициран персонал ние имаме възможността и опита  да извършваме монтажи и поддръжка на различни по вид  светещи и несветещи рекламни табели .

Антекс Комерс извършва монтаж на интериорни и екстериорни рекламни табели/ рекламни надписи  и на най-трудно достъпни места.

През годините на нашето развитие ние инвестирахме в професионално оборудване за производство на светещи реклами, както и в различни курсове за квалификация на персонала и обмяна на опит .

В производството и монтажа на светещи реклами използваме материали и технологии с най-добро качество, които гарантират дълъг живот  на всеки произведен от фирма Антекс Комерс светещ надпис!