Тотемите са свободностоящи рекламно-информационни съоръжения, като тяхното предимство е добрата видимост от големи разстояния.

Тотемите биват няколко вида: големи, обикновено светещи, свободностоящи рекламни и информационни тотеми, съдържащи лого и табла с променлива информация.

Рекламни тотеми се наричат рекламно-информационни конструкции, разположени в непосредственост до търговски или публични обекти, информиращи и рекламиращи тяхната дейност.

Рекламните тотеми трябва са видими от далечни разстояния, да привличат внимание, да информират и да насочват потребителите от физическа дистанция.

Рекламните тотеми са подходящи за информиране, отличаване на търговски марки, продукти и услуги.

Рекламните тотеми Ви дават възможност да се отличите, да привлечете внимание, да откроите своята идентичност, като създават условия за атрактивно представяне на Вашите продукти и оптимизират ценно пространство.

От търговска гледна точка най-важни са атрактивността на рекламните тотеми, тяхната мобилност и дългия им експлоатационен срок.

Антекс Комерс предлага ефектни решения за вашия бизнес, създава конкурентно предимство и разпознаваемост, като привлича внимание и създава индиректни условия за повече продажби.