Изложбените щандове са рекламни конструкции, предназначени за обособяване на рекламно и търговско пространство за определен субект в рамките на едно изложение.

На всяко изложение щандът е „лицето“ на Вашата компания. Нашата фирма има опит в проектирането и изграждането на оригинални и нестандартни изложбени щандове с модерна визия.

При изграждането на щанда можем да Ви предоставим набор от следните услуги: проектиране на щанда изцяло съобразявайки се с Вашите нужди, 3D визуализация, изработка, монтаж, демонтаж, изработка на лога от различни материали, ел. инсталация и осветление, обзавеждане, озеленяване, цялостна организация, приемане, аранжиране и предаване на Вашите експонати.

Изложбените щандове дават възможност за атрактивно представяне на Вашата компания продукти и услуги. Атрактивните изложбени щандове създават конкурентно предимство в наситена с предлагане среда, каквато е едно изложение, като привличат внимание, оптимизират пространство и създават условия за създаване на нови търговски контакти. Изложбените щандове дават възможност да откроите своята идентичност.

Креативната и конструкционно- функционална изработка на Вашия изложбен щанд в комбинация с нашия рекламен професионализъм и съвършена логистика по отношение на организацията на Вашето участие в изложение са гаранция за запомнящо се представяне и пазарен успех.